Uitvoering

De begeleiding van de studenten zal door Group for European Development gedaan worden. De studenten zijn een aantal maanden in beeld waarvan een aantal maanden uitzending naar het gastland. De inhoudelijke begeleiding zal door stagedocent (op afstand) gedaan worden. Tevens zorgt Group for European Development voor inhoudelijke begeleiding op de stageplek. Dit niveau van kennisinhoud kan verschillen van de begeleiding van de stagedocent maar door middel van skype en andere telecomsystemen moet begeleiding geen enkel bezwaar opleveren. Een deel van de stageopdracht is ook dat studenten creatief naar oplossingen moeten zoeken en op zelfredzaamheid wordt gecoached. Group for European Development zal docenten in het gastland vragen om teams zo nu en dan te begeleiden of sparren waar nodig. Soms op vrijwillige basis. De projectleider van Group for European Development zal ook altijd benaderbaar zijn voor de studenten (in vastgelegde periodes op de stagelocatie en via skype). De begeleidingsuren worden voor elk stageteam / student vastgelegd.

Studenten zullen meestal 3 tot 5 maanden stage lopen in het gastland. Voorbereiding zal 2 maanden in beslag nemen (vanaf het moment van werving). Na afloop zal de student nog de gelegenheid krijgen zijn stage af te ronden in eigen land. Geschat wordt dat de student 8 maanden contact heeft met Group for European Development in zijn / haar stagejaar.

De stages moeten in elkaar overlopen: de afgeronde opdracht moet een nieuwe opdracht behelsen zodat een nieuw team verder kan werken. De studententeams hebben vaak prima inzicht in de vervolgopdracht met de lokale bevolking zullen Group for European Development adviseren. Soms als er geen vervolgteam klaarstaat blijft de opdracht even liggen en wordt later weer opgepakt.

Group for European Development zal zich voorlopig richten op zuid Europa, te beginnen in Zuid Italie, in het krimpdorp Frigento. Vanuit dit netwerk worden andere landen betrokken.