Bestuur

Leo Lenssen

  • Ik ben Leo Lenssen en woon in Groenekan (Utrecht), ik ben gehuwd.
  • Ik ben voorzitter van de stichting Group for European Development.
  • Als schoolleider, bestuurder en lector in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in Nederland.
  • Ik ben gepensioneerd, maar hou me nog steeds actief bezig met onderwijsvernieuwing o.a. als onderwijsconsultant en auteur van artikelen over onderwijs.

‘Omdat de doelstellingen van de stichting nauw aansluiten bij mijn eigen ervaringen in het onderwijs en mijn opvattingen over internationale samenwerking heb ik mij van harte beschikbaar gesteld als bestuurder van de stichting’.

Paul van Kuijeren

  • Ik ben Paul van Kuijeren, wonend in Amsterdam tezamen met mijn partner.
  • bestuurslid & penningmeester van de stichting Group for European Development.
  • Vanwege mijn werk jaren terug voor Medécins sans Frontieres Holland (MSF/H, cq AzG) kwam ik in aanraking met de initiator van Group for European Development: Jacomien Kooiker.
  • Ik heb een ruime ervaring in coördinerende functies opgedaan bij diverse bedrijven waaronder MSF-H, Luchtverkeersleiding Nederland en Dynamo (welzijnsorganisatie Amsterdam).
  • Op dit moment ben ik werkzaam als brugwachter & pontbaas en incidenteel werk ik als schipper op sloepen in A’dam. Zoals bij Plastic Whale BV.

‘Ik vind Inspire van Group for European Development een mooi initiatief omdat het de ontwikkeling van landen wil combineren met het verschijnsel “krimpregio’s”. Dat aspect tezamen met het creëren van internships (stages) is een prachtige combinatie. Daarmee kunnen studenten een nieuwe richting ingaan. Zo kan regio & studenten er beiden beter van worden. Denk aan een Europees initiatief wat breed opgezet kan worden. En waar de verschillende regio’s succesvol en ook de minder succesvolle elkaar kunnen aanvullen. Europa breed dus. Group for European Development is een jong gebeuren met verschillende mensen erin uit verschillende sectoren. We zijn nu globaal een jaar bezig en met onze pilot verwachten wij uit de initiatieffase te komen van dit project. De universiteiten waarmee we werken kunnen dit goed ondersteunen. Het unieke vind ik de uitwisseling van kennis, ervaring, met elkaar leren. En vooral voor mensen nieuwe horizonnen, waar je kan leren van elkaar. En waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Een internationale uitwisseling’.

Carolien van Deelen wonend in Brabant.

Bestuurslid en secretaris.

‘Ik heb 16 jaar in opleiding en trainingsland gewerkt. Het belang van stages en een goede beroepsvoorbereiding is mijn tweede natuur. Mijn huidige werk als commercieel manager in de infra bevindt zich weliswaar op een ander vlak, maar ook daar telt het belang van goed opgeleide mensen. Ik voel mij betrokken bij opleidingen. Jongeren hierbij steeds stimuleren om zichzelf te ontplooien is mijn passie’.

‘Onmiddellijk toen Jacomien mij benaderde voor een bestuursfunctie bij Group for European Development was ik getroffen door haar inzet en bevlogenheid. Het doel: het ontwikkelen van jonge mensen en stages in een krimpgebied laten plaatsvinden sprak mij erg aan. Samen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van krimpregio’s en jongeren meer kansen te geven. Ontgroening en vergrijzing vereist investeren in leren: zo kunnen we de angst van oudere bewoners om alleen achter te blijven verminderen. En startbanen voor jongeren realiseren waardoor zij werk vinden in hun geboortestreek. Het onderzoeken van diverse mogelijkheden op het terrein van werken en leren en daarmede wat terug te doen voor de maatschappij vind ik een geweldig initiatief waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Ik verwacht in de toekomst veel van Group for European Development. De mogelijkheden zijn legio. Na een jaar pionieren en opzetten van de stichting en samenstellen van het bestuur zijn wij er klaar voor! Ik zou zeggen kom maar op met die stagiaires’.