Ambitie

Stichting Group for European Development heeft de ambitie om internationale studenten een kwalitatief goede stage te bieden gedurende een aantal maanden per jaar in een krimpregio in Europa. De aanpak is er op gericht om na 3 jaar de regio zelfstandig onder Stichting Group for European Development verder te laten opereren met het organiseren van stages. Stichting Group for European Development zal naar een nieuwe krimpregio trekken. Studentenbegeleiding is erg arbeidsintensief. Met fulltime begeleiders en begeleiding in het gastland moet het aantal studenten op te rekken zijn naar 150 - 160 per jaar. Ook al worden de aantallen verdeeld over verschillende batches, er zijn altijd studenten in de voorbereidende fase (direct na werving) en afrondende fase bij thuiskomst die begeleiding behoeven. 

Het aantal werkzame gebieden zal per 3 jaar ook verdubbelen. Omdat het oude gastland ook nog vol op mee draait, een nieuwe erbij komt kan het na een aantal jaren met meer dan een uitbreiden. Verschillende varianten zullen wel mogelijk zijn al naar gelang het doel van het krimpgebied.

Stichting Group for European Development heeft de ambitie om zichtbaar te worden in de maatschappij en samen met studenten prijzen te winnen. Niet uit ijdelheid maar om naar buiten te treden en de weg vrij te maken voor meer subsidie, meer leerplaatsen en meer begrip voor het programma.

Stichting Group for European Development wil een ontwikkelende lerende stichting zijn die ook de eigen ervaring met integraal werken wil laten onderzoeken op langere termijn voor de op EU interessante op thema’s  over  intergratie en samenwerking wetenschappelijk wil laten onderzoeken. Hierin wordt het concept op termijn een onderzoeksplek waarbij resultaten van intergratie/integraal denken nog deelbaarder worden.

Waar mogelijk heeft Stichting Group for European Development de ambitie om studenten met een beperking niet te schuwen. Wel moet gekeken worden of het praktisch haalbaar is om deze studenten op locatie te plaatsen. Hetzelfde geldt voor minderheden, Stichting Group for European Development streeft naar gelijkheid voor alle deelnemers en een mooie mix van culturele achtergronden. In de loop van het programma zal er een juiste afstemming komen tussen deelname mannen en vrouwen. 

Afbeelding1

Uitreiking eerste prijs Beste Leerbedrijf van Nederland door Mark Rutte, nu minister president van Nederland van het toenmalig stagebureau. Jacomien Kooiker, initiatiefnemer van Stichting Group for European Development 3e van links.