Aanpak

Aanpak

De aanpak is uniek. Het pakt het probleem aan waar krimpregio’s mee kampen, stagetekorten gebrek aan werkervaring van Europese studenten. We willen verbindingen leggen tussen overheid, scholingsinstituten, gemeentes, studenten en lokale bedrijven en de lokale community (Frigento).

studenten                      gemeenten

lokale bedrijven, MKB      overheid

lokale gemeenschap        scholen

Het hoofddoel is om studenten een goede kwalitatieve (onderzoeks)stage te geven waar zij in hun studie en carrière mee verder kunnen. De studenten zullen na hun stage contact met elkaar houden en met ons. Maar ook met eerdere en latere studentenbatches.