Inspire

‘Inspire’ is een stageprogramma ontwikkeld door Group for European Development in samenwerking met lokale partners. Het programma voorziet in het aanbieden van stageplaatsen voor ho-studenten op locaties in het buitenland. (De keuze is voor dit jaar gevallen op Italië.)

Doel:

 • Studenten de gelegenheid bieden hun kennis en expertise binnen het kader van hun opleiding in te zetten voor de ontwikkeling van achtergebleven gebieden in Europa.
 • De inhoudelijke academische opleiding en studie combineren met het ervaring opdoen in andere culturen.
 • Internationale samenwerking bevorderen.

Ervaringen van een reiziger
Je trekt door Zuid-Italië en rijdt een dorp binnen. Waar is iedereen? Waarom zijn er zo weinig kinderen te zien?  Je komt er achter dat jonge mensen het dorp verlaten om elders een toekomst op te bouwen. Tegelijkertijd ervaar je: dit dorp heeft veel potenties. Ziet er goed onderhouden uit, heeft veel archeologische schatten en een eigen museum, ’s winters veel wintersportmogelijkheden, ’s zomers een fantastisch klimaat.  Er zijn zeven kerken en een kathedraal met grote cultuur-historische waarde. Napels en de Vesuvius liggen in de buurt. De Via Appia, Mirabella en Pompeï zijn realiteiten. Veel geschiedenis dus, maar kennelijk weinig toekomst?

Wat zou een Nederlandse student voor dit dorp kunnen betekenen? Wat zou dit dorp voor een student kunnen betekenen?  Ligt hier wellicht een uitdaging?

Het dorp: Frigento
De website van onze stichting http://www.Gedion.eu

En de website van de gemeente Frigento http://www.comune.frigento.av.it

De challenge
Wat Frigento, en vele andere dorpen in Zuid-Italië, nodig heeft is intellectuele steun, jeugdig ondernemerschap, inspiratie en kennis, kortom datgene wat Nederlandse studenten in overvloed te bieden hebben. Kant -en- klare antwoorden zijn er niet, wel ingesleten gewoonten en wellicht weerstand. Voor een student een uitgelezen mogelijkheid om zich zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te ontwikkelen. De confrontatie met onbekende politieke, sociale en culturele gewoontes kunnen zijn of haar karakter vormen en bijdragen aan het vergroten en verdiepen van hun kijk op de wereld.  Durf je je comfortzone een tijdje te verlaten?  Durf je talenten bij jezelf te ontdekken die in de wellicht weinig uitdagende Nederlandse context niet naar voren komen?

De opdracht
Het samen met collega-studenten en in samenwerking met lokale partners, zoals gemeente en bedrijven en de Universiteit van Napels inventariseren van de kansen en mogelijkheden die Frigento heeft om weer op te bloeien en zich duurzaam te ontwikkelen. Mapping van dorp, inwoners, sociaal-economische omstandigheden, historie en cultuur. Dat doe je in het kader van je studie als stage en/of afstudeerproject. Je analyseert, je adviseert, je ontwikkelt scenario’s, je werkt samen, maakt voor een aantal maanden deel uit van de dorpsgemeenschap, leert ondertussen ook Italiaans. Schrijft tenslotte met je team een verslag met resultaten, bevindingen en aanbevelingen zowel ten behoeve van de volgende groep studenten als ten behoeve van je eigen studie. Je werkt en denkt interdisciplinair, je integreert je expertise met die van je medestudenten en de ervaringen van de bewoners. Jij bent de expert en in charge. Het gaat niet om gemakkelijke oplossingen, maar om het definiëren van reële, haalbare opties. Je leert denken in en werken met scenario’s. Je verbindt kleinschalige verschijnselen met kansrijke interventie-modellen. Welke vormen van ondernemerschap en publieke dienstverlening kunnen succesvol zijn? Welke rol speelt vastgoed en hoe kan vastgoed worden ontwikkeld? Welke ambachtelijke activiteiten hebben kansen? Hoe leggen we verbanden met plaatselijke werkgevers en overheden. Hoe brengen we de bewoners weer in positie? Wat zijn sociaal-culturele ontwikkelingsmogelijkheden? Jouw aanbevelingen moeten ook elders bruikbaar zijn, niet incidenteel, maar wel duurzaam.

Kortom: Real life, real need, real audience. 

De aanpak
De Group for European Development zorgt voor de verbinding met Frigento, het samenstellen van een lokaal Engels-sprekend supportteam en professionele Engels sprekende begeleiding door de projectleider. De Group is verantwoordelijk voor selectie en voor een zo goed mogelijke samenstelling van het studentteam, qua achtergrond, opleiding, interesse en ervaring. Jij zorgt voor overleg met je hogeschool of universiteit en maakt daarmee afspraken. Je onderzoekt of je gebruik kunt maken van fondsen of beurzen om de kosten van de stage te dekken. Je krijgt niet betaald.

Welke studenten komen in aanmerking voor dit programma? Wo- en Hbo-studenten die in de eindfase van hun studie zitten. Opleidingsrichtingen: sociaal-economisch, landbouwkundig, bedrijfseconomisch, sociologisch/antropologisch, technisch/bouwkundig, management en bestuurskundig, planologisch, toeristisch, talen en media.

De stageperiode duurt ongeveer drie maanden, is flexibel en kan individueel worden aangepast.  Je bent zelf verantwoordelijk voor huisvesting en vervoer, maar de Group bemiddelt en ondersteunt waar nodig. Het is immers jouw project en jouw challenge.  

Aanmelding en intake gebeurt op basis van persoonlijke contact. Je maakt via email of telefonisch een afspraak met de projectleiding van Inspire.  Vervolgens vindt er een individueel gesprek plaats.

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende planning:

 • Voorlichting: telefonisch en individuele afspraak
 • Aanmelding
 • Voorbereiding, informatie, samenstelling team
 • Stageperiode: nader overeen te komen
 • Kosten: € 3.999,- p/p. (Vervoer, huisvesting en levensonderhoud voor eigen rekening.)
 • Omvang team: 3 - 8 personen

Over de Group for European Development
De Group wil de Europese integratie bevorderen via trainingsprogramma’s voor studenten. Zij is een stichting zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuurd door mensen met veel ervaring in het ontwikkelen van onderwijs in samenwerking met de (beroeps)praktijk en met ervaring met programma’s in ontwikkelingslanden. De uitvoering berust bij een professionele projectleiding. Er wordt samengewerkt met Universiteiten in het buitenland.

Contact:

 • Website van onze stichting http://www.Gedion.eu
 • Telefonisch contact dinsdag – donderdag van 15.00 uur tot 20.00 uur
 • Projectleider Jacomien Kooiker +31 6 26094277
 • Bestuur Leo Lenssen                 +31 6 23661001
 • Caroline Van Deelen                   +31 6 41088989
 • Paul Van Kuijeren                       +31 6 11466901

E-mailadres: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Hartelijke groet,

Jacomien Kooiker

Initiatiefnemer en projectleider Group for European Development