Onze Doelstellingen
Ontwikkelen van talenten door middel van stages en leerwerktrajecten voor jong volwassenen (18+) om doorstroming op de internationale arbeidsmarkt te bevorderen. Bevorderen Europese integratie / uitwisseling van jongeren.
Bovenstaande primaire doelen van de stichting inzetten ter ondersteuning van Europese krimpgebieden. Door middel van stageprojecten voor zowel MBO / HBO /UN studenten en jong afgestudeerden werkervaringsplekken bieden.
Obiettivi
Sviluppare talenti attraverso stage e apprendistato per giovani adulti (18+) per migliorare l’accesso al mercato del lavoro internazionale. Incentivare l’integrazione europea / scambi giovanili. Questi obiettivi primari della fondazione vengono usati per supportare zone spopolate in Europa attraverso l’organizzazione di stage ed esperienze lavorative per studenti che frequentano corsi di formazione professionale media e superiore, studenti universitari e neolaureati.
Our Goals
Developing talents through internships and apprenticeships for young adults (18+) to improve entrance on the international labour market. Boosting European integration / youth exchanges. The above primary objectives of the foundation are used to support European depopulated areas, through organizing internships and work experience places for middle and higher vocational students, university students and young graduates.

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Deelname in diverse teams op verschillende niveaus: MBO / HBO en Universiteit
Echte opdrachten in krimp-regio’s, vraag gestuurd (de regio geeft de behoefte aan, stichting Group for European Development vertaalt dit naar stageopdrachten te weten vacatures).

stichting Group for European Development zal ook sturend en aanbod gestuurd werken.
Internationalisering en culturele diversiteit
Europa kent een diversiteit van landen en culturen. Europese eenwording en samenwerking is nog steeds in ontwikkeling en hierin wil stichting Group for European Development een belangrijke bijdrage bieden. Hiernaast vraagt een open Europa om ondernemers die het begrip ‘ culturele diversiteit’ kunnen hanteren en weten te overbruggen. Stichting Group for European Development wil jonge mensen / studenten leren om culturele verschillen te kunnen hanteren en deze te overbruggen en samenwerkings-verbanden aan te gaan. Hiermee wil de stichting inhoudelijk bijdragen aan Europees besef van jonge mensen, Europese integratie en internationale ondernemerschapsvaardigheden van jonge studenten bevorderen. Stichting Group for European Development wil studenten bewust maken van Europese mogelijkheden en hen stimuleren in Europees denken. Het uitwisselen van studenten zal ook de plaatselijke bevolking bewust maken van het belang van het kijken over regionale en landsgrenzen. Ook hen te stimuleren gebruik te maken van bovenregionale of nationale mogelijkheden ter stimulering van de lokale economie.
Ook de plaatselijke / regionale MKB zal profiteren van inzicht van / in het culturele verschillen en het belang van het slaan van bruggen, zoeken naar verbinding. Hiervoor zullen in het project studenten ook bewust gemaakt worden van verschillen en deze ook bespreekbaar leren maken en hierdoor lokale bevolking stimuleren bruggen te slaan. Taalvaardigheden van studenten maar ook de plaatselijke bevolking zal hierbij door middel van projecten worden gestimuleerd.
MKB en Europese samenwerking
Internationaal / cultureel worden en bruggen geslagen en hierbij / in worden o.a. in verbinding van MKB van het gastland en het land dat studenten aanlevert. Hierin zijn diverse stageprojecten denkbaar waar studenten structuren leggen ter verbinding van MKB’ s op internationaal niveau en ook leren om hun eigen transculturele besef over te dragen aan de plaatselijke bevolking.

De gedachte is dat als een plaatselijke bevolking ook economisch profiteert van deze projecten het hen zal stimuleren te ontwikkelen in taal en transcultureel besef zal vergroten.
Een integraal geheel
Stichting Group for European Development ziet zichzelf als een stichting die integrale projecten opzet op lokaal niveau. Hierbij wordt complexiteit niet geschuwd maar juist als uitdaging aangegaan door dorpen, regio’ s, gebieden en landen in een Europese samenhang te zien.

Doel is om juist de kracht van lokale cultuur en authenticiteit op MKB niveau te stimuleren en te behouden en deze als kracht in te zetten.

Het is een integraal project die het succes ziet in het verbinding van zowel culturele met economische en ecologische belangen in verbinding op Europees niveau.

Stichting Group for European Development ziet een dieper bewustzijn op samenhang van betrokken studenten en lokale overheid en bevolking als een ‘hoger doel’. Het zien van de effecten van verbinding is het doel wat de stichting nastreeft om hierdoor zowel persoonlijk als ook professioneel Europese studenten tot Europees denken ondernemers ‘ op te voeden’.

Hiernaast ook dorpen bewust te maken van de kracht van internationale samenwerking en integratie en waarbij deze samenwerking niet als een bedreiging van de lokale cultuur en authenticiteit te zien maar als kans om deze juist te kunnen bewaren.
  • Deelname in diverse teams op verschillende niveaus: MBO / HBO en Universiteit
  • Internationalisering en culturele diversiteit
  • MKB en Europese samenwerking
  • Een integraal geheel


GED 100 ZT

 

We Are Searching!
Do you think you have what it takes to work with us? Work with us?

Support Us!
Make a donation

Become involved!
Start your event for us